energy corner

Energy Valley és una marca creada a Girona per un equip de persones amb capacitat i experiència en energies renovables. Treballem amb la idea-força de que existeix una solució ideal per a cada client i el nostre primer esforç el dediquem sempre a buscar aquesta solució. El nostre repte és trobar la millor solució per a vostè.

Cada vivenda i cada empresa té una personalitat i unes condicions físiques i de entorn diferents. En algún moment molt precís, algú pren la decisió de prescindir de la dependència de les grans empreses de subministrament d'energia i gaudir de la sensació d'estar contribuïnt a millorar la salut del nostre planeta. Acontinuació pensa en energies renovables i en un paisatge bonic amb una imatge altament tecnològica. És allavors quan Energy Valley vol contribuïr a aquesta idea i algún membre del nostre equip l'hi indica que ha de pensar en energia solar fotovoltàica, energia eòlica o potsé ambdues. Si la discrecció és la seva norma o simplement l'hi agrada la imatge actual que ofereix la seva vivenda o empresa, allavors el conduirem cap a al'energia geotèrmica o la caldera de la biomassa.

Està molt bé pensar en el que ens agradaria pero..i si visc en un àtic i m'encanta la geotèrmia? És molt important tenir en compte les condicions físiques i de entorn que té la nostra vivenda o empresa. Energy Valley ofereix l'estudi personalitzat de cada solució i consideranecessari tenir la possibilitat de instal·lar qualsevol tipus d'energia renovable.

Per a aconsseguir els nostres objectius Energy Valley està format a Girona per un equip de persones amb esperit comercial i formació tècnica. D'aquesta manera escullim a cada proveïdor de tecnologia per la qualitat dels components que fabrica, per la capacitat de col·laboració amb el seu servei tècnic i per l'assistència postvenda.

Serveis

Serveis

ENERGY VALLEY GIRONA PROJECTA I CONSTRUEIX TOT TIPUS DE INSTAL·LACIONS D'ENERGIES RENOVABLES

ASSESSORAMENT

Els nostres clients es diverteixen mentre es familiaritzen amb el món de les renovables. Una vegada trobada la millor solució per a vostè, nosaltres ens encarreguem de tot, desde la redacció del projecte fins a la instal·lació final.

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

Per a tenir un coneixement complert de la seva vivenda o edifici, el millor és fer la certificació energètica que prescriu la llei. Energy Valley ofereix aquest servei ja que la redacció del document inclou un apartat de millores possibles i, si es sol·licita, el pressupost econòmic de les millores que s'anconssellen.

Energy Valley proporciona aquest certificat i un pressupost real del que costaríen les millores si fossim nosaltres els encarregats de realitzarles.

Visió

Visió

EnergyValley enten que les renovables, tal i com es presenten avui, son quelcom nou que té com a objectiu captar part de l'energia que ens dona la natura sense malmentre-la.

Fotovoltàica, eòlica, geotermia o biomassa són un destí evident perquè ens agrada gaudir de l'energía i perque amb les noves tecnologies podem disposar d'elles de manera abundant i barata. Tot i així, no sempre resulta fàcil inplantar-les; la dificultat de manipular "tant aparell" o de integrar al paisatge les mateixes teconlogies, son algunes raons per a fer-nos enrera.

Per tot, Energy Valley no sols s'ha centrat en oferir formes senzilles de gestió, sinó en buscar a més, aliances amb el client per a que la instal·lació de renovables suposi una millora de la imatge de la seva vivenda.

Misió

L'home ha passat una petita part de la seva existència com a espècie canviant el paisatge natural per a captar l'energia del sol. L'agricultura extensiva ha invaït gran part de la superficie plana de la terra, i la creixent urbanització amenassa amb converitr en residuals els espais verdaderament naturals. Tot i així hi ha una història bonica i propera que és la història de la masia catalana. La masia amb els seus camps de cultiu és una actuació de l'home en plena natura, un clar en el bosc plè d'activitat i de vida, generador d'ordre i seguretat.

Això, que no és poc, la masia sense dubte és també un potenciador del paisatge. Quan ens trobem amb la imatge de qualsevol masia sempre fem el mateix exercici, ens imaginem el paisatge amb i sense masia. Gairebé sempre escullim el paisatge amb masia.

La misió de EnergyValley és aconsseguir que els seus projectes potenciïn el paisatge, actualitzin la imatge de l'entorn en el que s'instal·len, i aconssegueixin que ens sentim còmodes pensant en el que realment significa "progrès".