energy corner

Solar Fotovoltàica i Solar tèrmica

SOLAR FOTOVOLTÀICA

L'energia és llum, i la llum está formada per partícules que anomenem fotons. Quan els fotons arriben al mòdul fotovoltàic es converteixen en electrons, que s'organitzen i sense que se'n adonin es transformen en corrent elèctric llest per al seu ús. Ho anomenem efecte fotovoltàic. Produïr corrent elèctric sempre ha estat, i és mot més complicat, si no contèssim amb els mòdulS fotovoltàics.

 

A EnergyCorner l'hi oferim la possibilitat de començar a estalviar instantàneament gràcies a l'energia del sol. Com tots sabem, la legislació a Espanya no facilita al consumidor l'accès a aquesta Font d'energia inesgotable i de tots. Evidenment aquesta situació la tenim que entendre com a provisional. Esperem que aviat, i com a la resta d'Europa i del món, es normalitzi aquest mètode d'autoproducció. Consisteix en produïr cadascú la seva propia electricitat i utilizar la Red Eléctrica a mode de batería i com a gestor energètic. Injectem a xarxa l'energía produïda per els seus panells, adquirint llavors dret al retorn d'aquests kilovats que vostè ha produït. Buscarem l'excès d'energía suficient per a garantitzar el seu consum tant de nit com en dies ennuvolats. Energy Valley dimensionará la seva instal·lació amb l'objectiu doncs, d'aconsseguir l'anomenat "Balanç Net":

Energía Consumida per la seva vivenda – Energía injectada a Xarxa = 0

I si. Tal i com vostè està imaginant, això significa que un cop amortitzada la seva instal·lació, la seva factura de la llum no disminueix, despareix! El Real Decret que regularitza aquest mètode segueix a l'espera de ser aprovat. Les noticies d'Europa i la situació del medi ambient ajudaràn a legislar en benefici de tots.

 

Solar Fotovoltàica

Components

Què podem fer doncs?

Què podem fer llavors?                                        Autoconsum Instantàni.

Sense Balanc Net aprovat, hem d'evitar injectar a xarxa, per això els nostres sistemes fotovoltàics inclouen un "Datalogger". Aquest és un component que compara el consum de la nostra vivenda amb la producció dels nostres panells, de manera que si hi ha superàvit disminueix l'eficiència del nostre inverssor evitant així el vessat a xarxa. D'aquesta manera, aprofitarem tota l'energia produïda durant el dia aconsseguint així un important estalvi a la factura de la llum.

Els nostres Kits d'Autoconsum instantani estàn preparats per quan donin llum verda al Balanç Net sense cap sobrecost. Tant sols hem d'anul·lar el nostre Datalogger.

Accedeixi a la nostre zona de produtes i conegui els nostres mini Kits ATERSA, "electrodomèstics" que no consumeixen, sinó que estalvien energía. També disposa de Kits de major potencia adaptables totalment a les seves necessitats i a l'estètica del seu edifici.

 

 

 

I si estic aillat de la xarxa elèctrica?

I si estic aïllat de la xarxa elèctrica?

En cas d'estar en una zona aïllada de la xarxa elèctrica o amb caigudes de tensió, vostè ha d'incloure al seu sistema altres components com bateries i reguladors. Disposem de Kits complerts per a situacions com aquesta.

Són molt útils també els nostres Kits de bombeig solar calculats per a extracció de pous, regadiu o suministre d'aigua potable.

 

Solar Tèrmica

SOLAR TÈRMICA

L'energía del sol en forma de calor. Com és calor l'aprofitarem per a calefacció i ACS. Amb els tubs de buit de Energy Valley el rendiment és sorprenent. Normalment s'acumula l'aigua calenta per a tenir-la a disposició en el moment en que es necessiti. També pot escalfar casa seva durant tot el dia per què la trobi confortable a l'hora d'arribar. Són panells captadors de la calor del sol. Energy Valley instal·la tubs de buit de PARADIGMA, fabricant alemany de la millor tecnología renovable. Els panells de tub de buit poden arribar a duplicar el rendiment respecte els panells plans.

Els mòduls de Paradigma escalfen aigua per a: un acumulador d'ACS (aigua calenta sanitaria), un dipòsit de concentració per a alimentar un circuit de calefacció.

Complementàriament poden climatitzar una piscina al dissipar l'energia sobrant a l'estiu amb la solució dissenyada per EnergyCorner. Els mòduls tèrmics són totalment adaptables a la seva instal·lació ja existent, i el millor complement per a una caldera de biomassa o condensació.