energy corner

Biomassa

La cura dels boscos, les serradores i altres indústries produeixen residus de fusta que anomenem biomassa. Amb un tractament adequat, la biomassa es converteix en un combustible per a calderes que, si es fa servir per a produïr calor i aigua calenta sanitaria (ACS) té un gran rendiment energètic.

Les calderes de biomassa tenen un rendiment del 90% aproximadament si l'escalfor que produeixen es fa servir per calefacció i ACS. Per això, l'ús més freqüent és per a vivendes, oficines o edificis de serveis.

El preu del combustible que consumeixen aquestes calderes és entorn del 50% aproximadament del preu de qualsevol altre combustible convencional. I no només és més econòmic; l'abundancia de la biomassa, la senzillesa de la tecnologia que es necessita per produir-la o l'interès social que té fer-la servir asseguren un preu estable, independent del comportament de les multinacionals que venen la resta de combustibles.

|
Biomassa

Components

La caldera

La caldera

La caldera de biomassa és el principal component de la instal·lació i, en una construcció ja existent, pot substituïr una caldera de gasoil, que ocupa un espai similar.

A Energy Valley, treballem amb PARADIGMA, una marca alemanya especialitzada en la producció de sistemes ecològics de calefacció, entre els quals es troben els sistemes solars tèrmics i les calderes de condensació i de pellets.


A la imatge, la PELLETTI III. Modulable en potencia i amb la màxima automatització per la seva major comoditat.

La sitja

La sitja

El combustible habitual són el pel·lets, que s'emmagatzemen a la sitja i passen automàticament a la caldera on es cremen. El tamany de la sitja està relacionat amb quina freqüència vol omplir-la l'usuari. Si es vol omplir un cop per any, a una vivenda unifamiliar li caldria una sitja de 6 a 10m3.

El dipòsit d'acumulació

Si bé no és estrictament necessari, enmagatzemar l'aigua escalfada per la caldera en un dipòsit d'acumulació, proporciona una aportació d'energia més uniforme quan la instal·lació està dissenyada per a calefacció i ACS.