energy corner

   SERVEIS D'ARQUITECTURA

Projectes de Obra Nova, Rehabilitació

i  Certificats d'Eficiència Energética.

Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE)

 

 

Desde Energy Valley, l'hi oferim tots els serveis del nostre departament d'arquitectura, conjuntament amb la construcció de la seva vivenda i la instal·lació de tots els equips de renovables.

Quan parlem d'Eficiéncia Energética a una vivenda, tot és més fàcil i econòmic si aquesta vivenda està per construïr. Si treballem sobre un projectem podem escullir la demanda energética en funció del tipus de construcció que projectem. Així, la nostra guia és la imaginació dels nostres clients i les condicions de l'entorn.

A partir d'aquest més de juny, segons el Reial Decret 235/2013, quan es construeixin, venguin o lloguin edificis o unitats d'aquests, el certificat d'eficiència energètica o una copia d'aquest, s'haurà de mostrar al comprador o nou arrendatari potencial i s'entregarà al comprador o nous arrendataris.

Aquest certificat és un document que informa sobre la qualitat de la construcció dels edificis en quant al seu comporatament tèrmic a l'hivern i a l'estiu. Si una vivenda està ben construïda, l'envolvent tèrmica, formada per les façanes, la coberta i el sòl, pretegirà de la fred o la calor exterior i el propietari gastarà més o menys diners en calefació o refrigeració.

Entre un edifici tèrmicament ben aïllat i un altre que no ho està, hi ha una despesa de més del doble de la factura energètica. Per això l'usuari futur ha de saver quines despeses tindrà en calefacció o refrigeració quan compra o lloga una vivenda.

EnergyValley ofereix aquest servei ja que la redacció de l'informe la conclou un apartat de millores possibles i, si es sol·licita, el pressupost econòmic de les millores que s'ofereixen. EnergyValley proporciona aquest certificat i un pressupost real del que l'hi costaria les millores si fòssim nosaltres els encarregats de realitzar-les.